Referenčna ambulanta

Poleg rednega dela v ambulanti izvajamo tudi delo v »referenčni ambulanti« to je ambulanta družinske medicine, kjer se zdravniku in srednji medicinski sestri pridruži še diplomirana medicinska sestra.

Diplomirana med. sestra skrbi za naslednji dve področji:

Za preventivne preglede pacientov, kjer poskuša odkriti dejavnike tveganja za nastanek kroničnih bolezni in jih z ustreznim svetovanjem odpraviti ali vsaj omiliti.

Na preventivni pregled se lahko naroči vsak pacient, ki v referenčni ambulanti še ni bil in nima nobene kroničnih bolezni. Naročanje na pregled poteka po istem protokolu kot za pregled pri zdravniku.

Vodenje bolnikov z urejeno kronično boleznijo, kjer z ustreznim svetovanjem pomaga obvladati kronično bolezen ter prepreči poslabšanje le-te.

Običajno kronične bolnike v »referenčno ambulanto« napoti osebni zdravnik. Lahko pa se o morebitnem pregledu pozanimate tudi pri diplomirani medicinski sestri.

Ob obisku pacientu poda rezultate laboratorijskih preiskav, ter opravi potrebne meritve in svetovanje ter pacienta v primeru ogroženosti za posamezno bolezen naroči na kontrolni pregled.